Puri4.nl
Adres

Plaats

KvK: 
BTW Nr.: 

Verantwoordelijk voor de inhoud: Puri4.nl

De redactie werkt met de beste intenties en kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Verantwoordelijk voor de inhoud en de juridische en administratieve kant is XXXX

© 2021 Puri4

DISCLAIMER

Algemeen:
De op deze website getoonde informatie wordt door Puri4 met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Puri4 verstrekt met deze website louter informatie over producten en/of diensten die door Puri4 worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Voor zover de website van Puri4 links of verwijzingen naar websites van derden bevat, aanvaardt Puri4 geen verantwoordelijkheid voor de informatie, communicatie, materialen of links naar andere websites die daar beschikbaar zijn. We verklaren uitdrukkelijk dat we de inhoud van gekoppelde pagina’s in geen geval accepteren. Door de website van Puri4 te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor alle risico’s die gepaard gaan met het gebruik, inclusief alle risico’s van schade aan uw computer, software of gegevens door virussen of andere software die wordt verzonden of geopend via de website van Puri4 of uw toegang daartoe. is. In geen enkel geval is Puri4 aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of gederfde winst die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van informatie of uit onvolledige informatie op de website van Puri4.